WW2

Janata

Patriotism of Cowardice and Enslaved Mind

Patriotism of Cowardice and Enslaved Mind The modern industrial civilisation has witnessed two World Wars. The researchers of war have yet not been able to estimate the magnitude of casualties/deaths—both military and civilian—which occurred in these two World Wars. The estimated figure of people killed in both World Wars is between 10 to 15 crores….

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!