World Bank

Janata

Weaponising the World Bank and IMF

Weaponising the World Bank and IMF In a leaked military manual on “unconventional warfare” recently highlighted by WikiLeaks, the US Army states that major global financial institutions—such as the World Bank, International Monetary Fund (IMF), and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)—are used as unconventional, financial “weapons in times of conflict up to…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!