Wealth

Janata

Survival of the Richest: All Are Equal, Except Those Who Aren’t

Survival of the Richest: All Are Equal, Except Those Who Aren’t Like a gilded coating that makes the dullest things glitter, today’s thin veneer of political populism covers a grotesque underbelly of growing inequality that’s hiding in plain sight. And this phenomenon of ever more concentrated wealth and power has both Newtonian and Darwinian components…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!