Technology

Janata

Why the Technology of Genetically Modified Mosquitoes Should Be Stopped

It is heartening to note from recent media reports that the Indian government is unlikely to give approval to the highly hazardous technology of genetically modified mosquitoes or genetic control of mosquitoes. A recent front-page report in the Business Line (August 20, 2018) titled “Govt. may swat GM Mosquitoes” written by Rahul Wadke said, “The…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!