Tax

Janata

Modinomics = Corporatonomics: Part I

Modinomics = Corporatonomics: Part I Ever since the Congress released its manifesto promising to implement a scheme, NYAY, under which it would guarantee a transfer of Rs 72,000 per year or Rs 6,000 per month to the poorest 20% of India’s households, the BJP has gone to town claiming that the scheme is not practical,…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!