Tagore

Janata

Anthropocene Age and Relevance of Tagore and Gandhi

Anthropocene Age and Relevance of Tagore and Gandhi The earth is today facing a critical ecological crisis. A few months back Dr. Sanmatha Nath Ghosh, the socialist leader of West Bengal, arranged a discussion on “21st Century Socialism”. Socialists and Marxists all over the world are today deeply engaged in discussions on the worsening environmental…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!