Statues

Janata

The Poetics Of Statues

The Poetics Of Statues Men construct huge structures, make endowments, inscribe their names on monuments, create memorials, demonstrate their authority with seals imprinted with their images, consecrate statues and there by long for permanence.  One such urge of the erstwhile kings, conquerors and military generals is reflected in the statues they themselves got erected or…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!