scam

Janata

Benami Voters and Laundering Elections with Aadhaar

The use of Aadhaar by governments fits the classical definition of electoral malpractice as it constitutes manipulation of electoral processes and outcomes so as to substitute personal or partisan benefit for the public interest. Such malpractice threatens the integrity of an election as it is extensive, systematic and decisive. Electoral Malpractice Sarah Birch, author of…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!