Nuclear Disaster

Janata

Fukushima: An Ongoing Global Radiological Catastrophe

Fukushima: An Ongoing Global Radiological Catastrophe April 26 marks the 33rd anniversary of the Chernobyl nuclear disaster. And on March 11, the eighth anniversary passed of the triple meltdowns at the Fukushima Daiichi nuclear facility. Both anniversaries passed mostly without comment in mainstream media circles. In spite of ongoing radiological contamination that will continue to…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!