Lohia

Janata

And Now, It’s Lohia’s Turn!

And Now, It’s Lohia’s Turn! 23rd March is Dr. Rammanohar Lohia’s birthday. But it is said that he did  not want people to celebrate the day because it was on this day that the revolutionaries—Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were executed by the British government. So most of his admirers and Indian socialists celebrate Lohia…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!