Kaifi Azmi

Janata

Remembering Kaifi Azmi

Remembering Kaifi Azmi This is the centenary year of the indefatigable poet-activist, Kaifi Azmi (1919-2002). ‘I was born in a slave India,grew up in an Independent India and would like to die in a Socialist India’ was his dream. Unfortunately, when he died, the socialist / left movement in the country was on a downswing,…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!