Jyotiba

Janata

Love-Letters Like No Other

Love-Letters Like No Other On January 3, 1831, 176 years ago Savitribai Phule, arguably India’s first woman teacher and forgotten liberator was born. With the first school for girls from different castes that she set up in Bhidewada (Pune), Krantijyoti Savitribai as she is reverentially known by the Indian Bahujan movement, blazed a revolutionary trial….

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!