Janata Party

Janata

Why Janata Party Parted with Jan Sangh over RSS

Why Janata Party Parted with Jan Sangh over RSS I entered political life in 1937. Quite active in Pune in those days were the RSS and the Savarkarites (followers of Vinayak Damodar Savarkar) on the one hand and nationalist, socialist and leftist political organisations on the other. On May 1, 1938, we took out a…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!