Hate Politics

Janata

Writers, Scientists, Filmmakers, Theatre Artists Appeal to Vote Out Hate Politics

Writers, Scientists, Filmmakers, Theatre Artists Appeal to Vote Out Hate Politics Hundreds of writers, theatre artists, scientists and filmmakers have issued appeals stressing that the coming elections are crucial for the future of our country, the spectre of fascism looms over the country, and appealing to the people of the country to vote against inequality,…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!