Ganga

Janata

Modi’s Love for Ganga: Another ‘Jumla’

Modi’s Love for Ganga: Another ‘Jumla’ What completely exposes the Modi Government and its so-called religiosity is the government’s attitude towards cleaning of Ganga, India’s longest river along whose basin more than 40 crore people live, the largest such number in the world. Yet, it is one of the most polluted rivers in the world….

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!