Free Trade

Janata

Tosepan: Resistance and Renewal in Mexico

Tosepan: Resistance and Renewal in Mexico Since the mid-1980s, Mexico has been a poster child for globalisation. Through free trade treaties and structural adjustment policies imposed by international financial institutions, the country has been “liberalised”—opened up to unfettered corporate investment and imports— to an extent matched by few other countries. Though the North American Free Trade…

Janata

Tosepan: Resistance and Renewal in Mexico

Tosepan: Resistance and Renewal in Mexico Since the mid-1980s, Mexico has been a poster child for globalisation. Through free trade treaties and structural adjustment policies imposed by international financial institutions, the country has been “liberalised”—opened up to unfettered corporate investment and imports— to an extent matched by few other countries. Though the North American Free Trade…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!