fake news

Janata

‘Patriotism’ Made Easy in Times of ‘WhatsApp Elections’

‘Patriotism’ Made Easy in Times of ‘WhatsApp Elections’ There was a time when ‘Good Morning’ messages were causing much “pain” to internet giants?   It was the beginning of last year when the obsession of Indians with starting their day with a deluge of ‘Good Morning’ messages flooded WhatsApp, and generated a lot of chuckle….

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!