demonetization

Janata

Fact Check: Spin-Master Jaitley’s Claims on Demonetisation

Fact Check: Spin-Master Jaitley’s Claims on Demonetisation Flying in the face of his own Prime Minister’s statements, the Reserve Bank of India’s notifications and all manner of evidence, Finance Minister Jaitley has made the astounding claim that the demonetisation of November 8, 2016 was not about confiscation of cash but was the means to achieve…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!