Colectivo

Janata

Who are Venezuela’s Colectivos?

Who are Venezuela’s Colectivos? The media calls them armed thugs and US Senator Marco Rubio wants them put on the terrorist list, but who are Venezuela’s colectivos (collectives)? Green Left Weekly’s Federico Fuentes met with some of them to find out.   As we walked around the 23 de Enero barrio in Caracas, an announcement…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!