Billionaire

Janata

The Billionaire Beneficiaries of BJP’s Schemes

The Billionaire Beneficiaries of BJP’s Schemes The Bharatiya Janata Party (BJP) government’s numerous schemes meant for ordinary Indians—farmers, youth, women and others—have received a great deal of publicity from the government and a fair amount of criticism from the public for their failure.   Yet, there is one highly successful scheme of the BJP government…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!