ANI

Janata

The Narendra Modi Interview That Should Have Been

The Narendra Modi Interview That Should Have Been Indian democracy has unique ways to yank larger-than-life political leaders to the ground. Indira Gandhi was handed a comprehensive defeat after she unleashed the Emergency on the Indian public. Later, again, her son Rajiv—trapped in the Bofors scandal—brought the Congress tally to a mere 197 in 1989…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!