26/11

Janata

T.M. Krishna’s Ocean of Song

T.M. Krishna’s Ocean of Song In the evening of the tenth anniversary of 26/11, our own metonym for terror-driven victimhood, against the backdrop of the Gateway of India in Mumbai an Indian Navy band played Amazing Grace; its hymnal melody suffused the twilight with bagpipes and oboes providing the syncopated tones of remembrance for those…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!