PARTICIPATE IN LOKAYAT ACTIVITIES

join us

CONTACT INFORMATION

We meet every Sunday evening between 5 to 7 pm at the address below. (Meetings are suspended due Covid19 lockdown.) Follow us on facebook for infomration regarding upcoming online activities.

Address: Lokayat, 129 B/2, Law College Road, Opposite Syndicate Bank, Near Nal Stop, Erandwane, Pune-04

Phone: 
Rishikesh: +91 9423507864
Shakuntala: +91 9850254679
Alka: +91 9067003838

Email:  lokayat.india@gmail.com

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!