Covid-19

Covid-19

Catastrophe Capitalism: Climate Change, COVID-19, and Economic Crisis

  John Bellamy Foster interviewed by Farooque Chowdhury   [In the backdrop of the ravaging coronavirus pandemic, John Bellamy Foster, editor of Monthly Review, the famous socialist magazine, discusses the pandemic in relation to the present condition of capitalism and economic crisis in the following interview conducted by Farooque Chowdhury in late-March, 2020.]   Farooque…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!