Day: January 25, 2019

Janata

The Political Roots of Falling Wage Growth

The Political Roots of Falling Wage Growth It’s now official: workers around the world are falling behind. The International Labour Organisation’s (ILO) latest Global Wage Report finds that, excluding China, real (inflation-adjusted) wages grew at an annual rate of just 1.1% in 2017, down from 1.8% in 2016. That is the slowest pace since 2008….

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!