Day: September 21, 2018

Janata

Calling Naidu’s Bluffs

Calling Naidu’s Bluffs In the recently concluded World Hindu Congress (WHC) in Chicago, Vice-President Venkaiah Naidu stated that “the only country that accepts all religions is India”. He also said, “Even though we have so much strength, we never attacked anyone in history.”Some time ago, hundreds of the country’s top writers, artists, scientists, historians, film…

शेतकऱ्यांचा लढा हा आपलाही लढा आहे!

दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या लहान पुस्तिकेचे प्रकाशन लोकायत मार्फत करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि त्यातल्या मागण्या या केवळ शेतकऱ्यांपुरत्याच नसून विविध अंगांनी सर्व सामान्य जनतेच्या हिताच्या आहेत, याबाबत मांडणी करणारी ही पुस्तिका!