latest Issue

Shujaat Bukhari’s Notebook

Shujaat Bukhari’s Notebook Shujaat Bukhari Shujaat Bukhari was among the most informed and least exultant Kashmiri journalists I have met. He let his incorrigible smile

Read More »

ना कांदा मुळा न भाजी कशी होइल अवघी विठाई माझी ?

कांदा, मूळा, भाजी, अवघी विठाई माझी! अस म्हणणारा आपला माऊली, सावतामाळी याने शेतात विठ्ठल पाहिला. पण त्याच शेतात राबणाऱ्या आपल्या शेतकरी बांधवांच्या पिकाला भाव मिळत

Read More »

बेरोजगारी? . . . पर्याय आहेत!

समीर: अरे याऽऽऽर! आजकाल तर पेपर वाचून टेंशनच येतं. आबिदा: काय झालं रे? काय आलंय आज पेपरमध्ये? समीर: अगोदरच एवढी बेरोजगारी आणि त्यात आणखी लोकांना

Read More »

You can be a Janata subscriber with Rs. 260 for Annual subscription or  Rs. 750 for Triannual subscription.